Bolagshandlingar

Med Creditsafes Bolagshandlingar kan du hämta officiella dokument från Bolagsverket. Du söker på ett organisationsnummer och får möjlighet att ladda ner registreringsbevis och bolagsordning, direkt från vår hemsida. Informationen levereras som PDF-format.

 

1. Registreringsbevis

Registreringsbeviset ger dig ett samlat dokument med officiell information från Bolagsverket. Dokumentet är den vanligaste rättsliga handlingen som efterfrågas i juridiska sammanhang. Den används exempelvis vid förberedelse till stämningsansökan eller delgivning, men även när man ska ta ut en företagsinteckning. I avtalssituationer är det viktigt att veta vem som har rätt att teckna firman samt vem som sitter i styrelsen. Om företaget har pågående ärenden hos Bolagsverket, visas detta alltid genom ett försättsblad.

Aktiebolag: I registreringsbeviset anges revisorn, företagets namn och adress, vem som sitter i styrelsen samt vem som tecknar firman.

Handels- och kommanditbolag: I registreringsbeviset anges företagets namn och adress, vem
som är delägare samt vem som har firmateckningsrätt. För kommanditbolag redovisas betalnings-ansvarsfördelningen, det vill säga vem som är komplementär respektive kommanditdelägare.


Enskild näringsverksamhet:
I registreringsbeviset anges företagets namn och adress, innehavarens namn samt typ av verksamhet.


2. Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Dokumentet innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Vissa uppgifter står alltid i en bolagsordning, exempelvis:

Observera att bolagsordning endast finns för aktiebolag.