Certifikat från ackrediterade certifieringsorgan

Creditsafes information gällande certifikat uppdateras via söktjänsten www.certifiering.nu som samarbetar med branschorganisationen SWETIC.

Certifieringsorgan som är uppkopplade mot Certifiering.nu

Olika kategorier av certifikat

Kvalitet


Miljö


Livsmedel


Hälsa & Säkerhet


Informationssäkerhet


Produkter


Energi


EU-direktiv

 

Är inte ditt cerfitikat registrerat?

Detta kan bero på något av följande:

1.Certifieringsorganet som utfärdat er certifiering inte skickar underlag till Certifiering.nu.

2.Certifikatet är utfärdat av en icke ackrediterad utfärdare