Förändringar i bevakningen

Bevakar du en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag? Tisdag den 10 november genomför vi förändringar i vår bevakningstjänst vilket påverkar dig som bevakar dessa bolagsformer. Förändringarna genomförs efter krav från Datainspektionen då vi i dagsläget lämnar ut för detaljerad information i vår bevakningstjänst om enskilda firmor samt handels- och kommanditbolag. Vi kommer därför att förändra möjligheterna att bevaka vissa parametrar på dessa bolagsformer. Detta gäller för samtliga kreditupplysningsföretag.

Vad kommer att förändras? För nedan parametrar kommer "alla förändringar" att vara det enda möjliga alternativet att bevaka när det gäller bolagsformerna enskild firma (EF), handelsbolag (HB) samt kommanditbolag (KB). Detta påverkar EJ aktiebolag.

Vad behöver du vara uppmärksam på? Från och med onsdag den 11 november bör du vara medveten om att bevakningsmail gällande förändringar för EF, HB och KB endast betyder att en förändring skett, oavsett om du ställt in specifika inställningar på beröda parametrar tidigare.


Nya regler för EF/HB/KB

Filterinställningar är de regler som avgör vilka förändringar du ska få information om i dina bevakningsmail. Vi kommer att dela upp filterinställningarna utefter bolagsform och för EF/HB/KB försvinner möjligheten att ställa in detaljerade filterinställningar för de angivna parametrarna.

De rödmarkerade parametrarna nedan kommer att gälla för enskilda firmor (EF) samt handels- och kommanditbolag (HB/KB). Under dessa kategorier finns endast alternativet att bevaka "alla förändringar". För aktiebolag finns dock de detaljerade filterinställningar kvar, vilket gör att du fortfarande kan ha olika bolagsformer i en och samma portfölj - men med olika inställningar.

De kategorier som saknar bolagsform inom parentes, gäller för samtliga företag i portföljen.

Observera att alla som i dagsläget har valt detaljerade filterinställningar på berörda parametrar automatiskt kommer att få besked om alla förändringar på dessa gällande EF, HB och KB. Vill du ändra dina bevakningsinställningar loggar du in på vår hemsidan, går till Bevakningen och klickar på "Mina Portföljer". Välj vilken portfölj du vill ändra och klicka sedan på "Redigera porfölj".