Adderad information i HämtaData

Onsdag den 12 november kommer vi att förbättra vår HämtaData tjänst genom att addera ytterligare information på två av våra hårdkodade avslagskoder; S3 Spärrad och S6 Utvandrad. I de allra flesta fallen kommer ni inte att behöva ändra något, då antalet svarsparametrar och namnen är detsamma. Skillnaden är endast att de kommer innehålla annan information. För säkerhets skull ser vi gärna att ni kontrollerar om något behöver justeras hos er för att ni ska kunna ta emot den nya informationen.

 Spärrad person  

  Innan uppdateringen           
Efter uppdateringen
Cause_of_Rejection:       S3     S3
Reject_Text:   Spärrad Utsatt för bedrägeri eller Förlorad ID-handling
Reject_comment:    2012-09-20


XML-exempel efter uppdatering
<Error>
              <Cause_of_Reject>S3</Cause_of_Reject>
              <Reject_text>Utsatt för bedrägeri eller Förlorad ID-handling</Reject_text>
              <Reject_comment>2012-09-20</Reject_comment>
</Error>

Utvandrad person

  Innan uppdateringen            
Efter uppdateringen      
Cause_of_Rejection:        S6 S6
Reject_Text: Utvandrad Utvandrad
Reject_comment:   2012-10-22XML-exempel efter uppdatering
<Error>
              <Cause_of_Reject>S6</Cause_of_Reject>
              <Reject_text>Utvandrad</Reject_text>
              <Reject_comment>2012-10-22</Reject_comment>
</Error>