Hur fungerar tjänsten tvätt?

Nyttan med denna tjänst är att du på ett mycket enkelt sätt kan administrera ditt kundregister. Eftersom ditt kundregister är levande vill du att de senaste förändringarna ska adderas till bevakning. Genom tvätt tjänsten adderar du nytillkomna kunder samt raderar de kunder du avlägsnat från ditt kundregister.

 

Hur tvättar jag mina portföljer?

1. Välj den portfölj du önskar tvätta (du kan endast välja en portfölj i taget)

2. Hämta upp filen från ditt eget system via knappen ”Bläddra”.

Filformat: (excel, skv, txt).

För skv samt txt format används semikolon (;) för att skilja mellan org.nr;kundnr; fritext (5565144403;2233;kund1).


3. Klicka på knappen ”Utför uppdatering” längst ner i högra hornet.