Förbättringar i den norska företagsupplysningen

Under hösten öppnar vi upp vår verksamhet i Norge och lanserar kompletta tjänster för Norge. Men redan nu kan vi presentera några viktiga förbättringar i den norska företagsupplysningen som du kommer åt från den svenska hemsidan.

Exempelvis har vi adderat information om betalningsanmärkningar, uppdaterat den norska ratingen samt förbättrat utseendet på våra upplysningar. Men detta är bara första steget i utvecklingen av de norska tjänsterna. Under följande månader kommer vi genomföra fler uppdateringar, addera fler bolagsformer samt lansera både personupplysning och en ny förbättrad bevakningstjänst för Norge.

Vi har adderat följande information:


Vi har valt att förbättra informationen på bolagsformen Aksjeselskap (AS) i den första lanseringen. Enkeltmansforetak samt övriga bolagsformer kommer att bli sökbara i höst.

Har du frågor om våra norska tjänster?
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Creditsafe. Hör av dig till din kundansvarige eller ställ din fråga direkt till supporten på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.