Parallell- och bifirmor

En bifirma är ett registrerat extranamn för en del av företagets verksamhet

Ett företag kan registrera ett extra företagsnamn för en del av verksamheten, denna kallas en bifirma. Bifirmans verksamhet behöver inte vara ordagrant återgiven på samma sätt som för huvudfirman, men man ska lätt kunna tolka in att bifirmans verksamhet är en del av huvudfirmans. Man kan ha flera bifirmor för olika delar av verksamheten. Finns det flera bifirmor måste verksamheterna skilja sig åt.

Samma krav från firmalagen gäller vid registrering av bifirmor. En bifirmas namn får inte innehålla beteckning om företagsform och är heller inte en egen juridisk person. Vid firmateckning ska därför företagsnamnet för hela verksamheten anges.

 

En parallellfirma är företagsnamnet registrerat på ett annat språk

Ett företag kan registrera ett företagsnamn på flera språk, så kallad parallellfirma. Namnet på parallellfirman ska vara en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Eventuell beteckning för företagsformen ska även ingå, antingen på svenska eller i översättning.