Vad visar Riskkontrollen?

Creditsafes Företrädarkontroll visar om det finns negativ ekonomisk information på någon av företagets företrädare (samtliga styrelsemedlemmar). Kontrollen är ett verktyg för att analysera de intressenter i aktiebolaget som har en direkt eller indirekt påverkan på företagets verksamhet.

Parametrar som kontrolleras på styrelsemedlemmarna:

 

Företrädarkontroll

Företrädarkontroll


Kontrollen inkluderar:

1.Företrädare bosatta i Sverige

2.Företrädare i styrelsen med funktionerna:

3.Företrädare med övriga befattningar med funktionerna:

 

Kontrollen kan endast genomföras när det totala antalet företrädare är fler än en.
Kontrollen inkluderar ej revisorer.